Kristinehamn 0550-349 80

Orderunderlag / Utfall köpt tjänst.

HÄRDtekno förädlar stora mängder gods dagligen. Tjänsten värmebehandling utförs oftast i slutet av förädlingskedjan då detaljen har ett högt värde och korta genomloppstider krävs.

HÄRDtekno har som mål att uppfylla kundens kravbild på bästa sätt. Därför är vi beroende av att så mycket information som möjligt kring ordern lämnas i ett tidigt skede, på så sätt kan vi behandla godset snabbt och rätt. Informationen skall framgå på beställningen eller liknande handling som bifogas godset vid leverans. Utebliven information kan försena leveransen. Behandling påbörjas aldrig utan fullständiga uppgifter.

Beställningen, vad måste ordern innehålla:

  • Beställningsnummer eller annan referens
  • Identitet, material och eventuellt tillstånd på artikeln
  • Önskad värmebehandling och kravbild

Typ av behandling (Ex. Seghärdning)

Hårdhetskrav, eventuella krav på särskild hårdhetsmätningsmetod och belastning. Om inte väljer HÄRDtekno lämplig metod. Översättning mellan metoder kan göras. (Ex. 58-63 HRC)

Behandlingsdjup enligt Svensk Standard. Eventuell avvikande provmetod anges och instruktion bifogas. Om ingen metod anges väljer HÄRDtekno den vi anser lämplig.

Alla våra skiktbestämmande kontroller är förstörande och vi använder normalt en likare till detta. Om kunden vill ha förstörande provning av en detalj skall detta anges på beställningen. Om ingen specifik detalj är märkt för denna provning användes slumpvis vald detalj ur partiet. Protokoll från mätningar erhålles mot debitering om ej annat avtalats. (Ex. DC 0,5¬0,8 mm)

I de fall kunden kräver behandlingsspecifika parametrar på order eller ritning ansvarar densamma själv för resultatet av behandlingen.

Följesedel med resultat levereras normalt med godset. Särskilda önskemål kring frakt, resultat och följehandlingar anges. Om inte hanteras detta enligt våra normala rutiner. Vid extraordinära önskemål kring detta kan debitering för administration tillkomma.

Extratjänster

Krav på andra tjänster kring värmebehandlingen skall anges på beställningen. Debitering enligt prislista om ej annat avtalats. (Ex. maskering, riktning, provning)
​​​​​​​

Hantering

HÄRDtekno är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har internkontroll vad gäller godkännande av in- och utleveranser.

HÄRDtekno levererar eller mottager ej tveksamma detaljer. Avvikelser såsom rost, smuts eller skada vid ankomst meddelas omgående kunden för beslut om åtgärd.

Upp- och nedpackning av gods sker i huvudsak genom manuell hantering av detaljerna. Godset återpackas i samma emballage som när det anlände till HÄRDtekno. Speciella krav efter överenskommelse.

Truckkörning för lastning/lossning sker normalt dagtid hos HÄRDtekno. Må-to kl. 07.00 till 16.00 samt fr kl 07.00 till 14.00 kan kunder räkna med denna tjänst fullt ut. Övriga tider enligt överenskommelse
HÄRDtekno levererar normalt godset ExWorks.