Kristinehamn 0550-349 80

Normalisering

Normalisering utförs huvudsakligen på kolstål och låglegerade stål för att normalisera strukturen efter smide, varmvalsning eller gjutning. Den hårdhet som erhålls efter normalisering beror på stålets analys och den kylningshastighet som används (ca 100–250 HB).

Under normaliseringen värms materialet upp till en temperatur som på ett ungefär motsvarar härdningstemperaturen (800–920 °C). Vid denna temperatur bildas nya austenitiska korn. De austenitiska kornen är mycket mindre än de tidigare ferritiska. Efter uppvärmning och en kort hålltid kyls komponenterna fritt i luft (gas). Under kylningen bildas nya ferritiska korn med en ytterligare förfinad kornstorlek. I vissa fall sker både uppvärmning och kylning under skyddsgas för att undvika oxidation och uppkolning.
​​​​​​​
Utförs i:
​​​​​​​

Atmosfärugnar


De atmosfärsugnar som vi förfogar över kan ta längder upp till 2400 mm och vikter upp till 3000 kg.
Ugnarna är också gastäta vilket gör att vi under uppvärmningen kan tillsätta kvävgas för minimal ytpåverkan.

Då vi inte har några öppna oljekar så är det främst höglegerade material som härdas i dessa, och då räcker det med forcerad luftsvalning för att uppnå full hårdhet. Ugnarna arbetar i området 50–1100°C.

​​​​​​​Samtliga parametrar registreras och arkiveras i vår server.
atmosfarugn01atmosfarugn01
atmosfarugn01
Utförs i:​​​​​​​
​​​​​​​

Vakuumugnar


​​​​​​​Våra vakuumugnar är av senaste modell. Den ena är en av de största horisontellt lastade vakuumugnarna i Sverige. I denna stora ugn kan längder upp till 1800 mm och vikter på 1800 kg chargeras. Ugnarna kan under kylprocessen uppnå ett övertryck på 10 bar vilket tillsammans med en hög gashastighet och en kraftig värmeväxlare borgar för en snabb kylning.
​​​​​​​Temperatur upp till 1250°C.

Fördelarna med vakuumhärdning är att man slipper all ytavkolning och dessutom får minimala deformationer.
Även vakuumugnarna är datorstyrda. Alla parametrar registreras och arkiveras i vår server.
​​​​​​​
Ugn VWC 669:   600 x 600 x 900 mm, max 800 kg
Ugn VWC 9818: 900 x 800 x 1800 mm, max 1800 kg
vakuumugn01vakuumugn01
vakuumugn01