Kristinehamn 0550-349 80

Mjukglödgning

Tillämpas ofta före skärande bearbetning eller kallbearbetning för att göra stålet mjukare vilket underlättar bearbetningen och minskar verktygsslitaget. Detta utförs 30-50°C, under AC1. Denna behandling ändrar inte strukturen men mjukar upp och eliminerar påfrestningar på grund av tidigare processer. Kylning, nomalt ca 10°C/h, kan utföras antingen i en ugn eller i luft.

Utförs i:
​​​​​​​

Atmosfärugnar


De atmosfärsugnar som vi förfogar över kan ta längder upp till 2400 mm och vikter upp till 3000 kg.
Ugnarna är också gastäta vilket gör att vi under uppvärmningen kan tillsätta kvävgas för minimal ytpåverkan.

Då vi inte har några öppna oljekar så är det främst höglegerade material som härdas i dessa, och då räcker det med forcerad luftsvalning för att uppnå full hårdhet. Ugnarna arbetar i området 50–1100°C.

​​​​​​​Samtliga parametrar registreras och arkiveras i vår server.
atmosfarugn01atmosfarugn01
atmosfarugn01
Utförs i:​​​​​​​
​​​​​​​

Vakuumugnar


​​​​​​​Våra vakuumugnar är av senaste modell. Den ena är en av de största horisontellt lastade vakuumugnarna i Sverige. I denna stora ugn kan längder upp till 1800 mm och vikter på 1800 kg chargeras. Ugnarna kan under kylprocessen uppnå ett övertryck på 10 bar vilket tillsammans med en hög gashastighet och en kraftig värmeväxlare borgar för en snabb kylning.
​​​​​​​Temperatur upp till 1250°C.

Fördelarna med vakuumhärdning är att man slipper all ytavkolning och dessutom får minimala deformationer.
Även vakuumugnarna är datorstyrda. Alla parametrar registreras och arkiveras i vår server.
​​​​​​​
Ugn VWC 669:   600 x 600 x 900 mm, max 800 kg
Ugn VWC 9818: 900 x 800 x 1800 mm, max 1800 kg
vakuumugn01vakuumugn01
vakuumugn01