Kristinehamn 0550-349 80

Djupkylning

Djupkylning görs för att omvandla restaustenit till martensit och utförs i samband med vissa härdprocesser, främst efter härdning av verktygsstål men också efter sätthärdning. Verktyg som kräver maximal dimensionsstabilitet bör djupkylas för att inte dimensionsförändringar skall inträffa under användning (Ref Uddeholm Sleipner).
 
Fördelar vid kryogen djupkylning i förhållande till traditionell djupkylning:
  • Stor ökning av hårdhet och tryckstyrka
  • Slitstyrkan ökas med en faktor på 2-8
  • Stor mängd rest-austenit omvandlas till martensit
  • Urskiljning av sekundära karbider
Kryogen djupkylning medför en ombildning av rest-austenit till martensit med mycket stor verkningsgrad i hela stålämnet. Restinnehållet av austenit kan reduceras ända ned till 3% vid kryogen djupkylning, vilket är ett väsentligt bättre resultat än vid traditionell djupkylning, där stålämnet bara nedkyls till mellan -40°C och -80°C. En extra fördel vid kryogen djupkylning är även att sekundära submikroba karbider urskiljs. En ökning av volymprocentandelen martensit och urskiljningen av sekundära karbider ger ökad hårdhet, större tryckstyrka och speciellt förstärks slitstyrkan. Mätningar visar att slitstyrkan – vid t.ex. abrasivt slitage – ökas från 2 till 8 gånger vid kryogen djupkylning efter härdning.
Utförs i:
​​​​​​​

KYLKAMMARE


​​​​​​​Vår kylkammare utför kryogen djupkylning med flytande kväve.

Invändiga mått är: 600 x 700 x 1700 mm