Kristinehamn 0550-349 80

Avspänningsglödgning

Syftet med avspänningsglödgning är att sänka eller avlägsna spänningar, som tillkommit genom bearbetning eller svetsning, Dessa spänningar kan ge upphov till formförändringar vid senare värmebehandling eller bearbetning. Behandlingen utförs vid för låglegerade stål 550-650°C och för verktygsstål 600-700°C, helst med efterföljande ugnssvalning. 

Argument som att man inte har tid att avspänningsglödga är oftast inte hållbara. En justering av en detalj vid finbearbetning på glödgat material är oftast billigare än en måttjustering på ett härdat verktyg. Rätta arbetsgången är alltså grovbearbetning, avspänningsglödgning och ifinbearbetning (ref Uddeholm: Värmebehandling av verktygsstål).

Skyddad avspänningsglödgning kan utföras i en ugn med reglerad atmosfär eller vakuum för minsta ytoxidering och ljusa yta.
​​​​​​​
Utförs i:
​​​​​​​

Atmosfärugnar


De atmosfärsugnar som vi förfogar över kan ta längder upp till 2400 mm och vikter upp till 3000 kg.
Ugnarna är också gastäta vilket gör att vi under uppvärmningen kan tillsätta kvävgas för minimal ytpåverkan.

Då vi inte har några öppna oljekar så är det främst höglegerade material som härdas i dessa, och då räcker det med forcerad luftsvalning för att uppnå full hårdhet. Ugnarna arbetar i området 50–1100°C.

Samtliga parametrar registreras och arkiveras i vår server.​​​​​​​
atmosfarugn01atmosfarugn01
atmosfarugn01
Utförs i:​​​​​​​
​​​​​​​

Vakuumugnar


​​​​​​​Våra vakuumugnar är av senaste modell. Den ena är en av de största horisontellt lastade vakuumugnarna i Sverige. I denna stora ugn kan längder upp till 1800 mm och vikter på 1800 kg chargeras. Ugnarna kan under kylprocessen uppnå ett övertryck på 10 bar vilket tillsammans med en hög gashastighet och en kraftig värmeväxlare borgar för en snabb kylning.
​​​​​​​Temperatur upp till 1250°C.

Fördelarna med vakuumhärdning är att man slipper all ytavkolning och dessutom får minimala deformationer.
Även vakuumugnarna är datorstyrda. Alla parametrar registreras och arkiveras i vår server.
​​​​​​​
Ugn VWC 669:   600 x 600 x 900 mm, max 800 kg
Ugn VWC 9818: 900 x 800 x 1800 mm, max 1800 kg
vakuumugn01vakuumugn01
vakuumugn01