Kristinehamn 0550-349 80

ISO 9001 & iso 14001

Med vårt ledningssystem uppfyller vi kraven enligt ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, AFS 2001:1, Systematiskt brandskyddsarbete, samt att vi lever upp till åtagande i vår policy.

Ledningssystemet innehåller organisatorisk struktur, ansvar, befogenheter, rutiner, instruktioner för att leda, styra och verifiera verksamheten till rätt kvalitet, ständig förbättring och förebyggande av tillbud inom vår organisation.
​​​​​​​
Ledningssystemet skall leda till att de av företagsledningen uppsatta verksamhetsmålen uppfylls samt medverka till att höja medarbetarnas kompetens, vilket medför att företagets konkurrenskraft utåt höjs och säkerställer företagets ställning som kvalitativ leverantör av produkter och tjänster inom vårt verksamhetsområde.
Svenska
Engelska