ISO-certifiering

Härdteknos verksamheten är
certifierad enligt ISO 9001 och 14001.


Kompetens in-house

Välutbildad personal kombinerat
med modern utrustning.


Noggranna tester

Vi har inte råd att slarva,
utan kontrollerar resultatet.